Izbandāwingi stēisan prūsiskan zmāneniskan emnin nadasnā

Kombinācijas stēisan prūsiskan emnin be seimisemnin iz istōriskans dōkumentans

Bānds Barrins

Klaūws Bandāts

Glānds Bāudels

Kunts Bijāts

Tūlnis Bukkins

Endriks Gēidauts

Ānkars Glāmzis

Barts Glānds

Prēidaws Kērwiks (Alnāsteini)

Samburs Kīkels (Semba)

Dits Kīkels (Kroicburg)

Pēteris Kikennis

Pēteris Lāims (Wēlawa)

Āuleps Māins

Tūlniks Māins

Āniks Māisels

Dingūns Mēraws (Alnāsteini)

Mazzints Kreks

Mazūns Kreks

Ēiwans Maldennis (Semba)

Ēiwans Spandennis (Skallawa)

Āniks Milagāuds

Nikls Milagēidis (Kunnegsgarbs)

Dits Mīldiks (Undenawa)

Barts Naistuttis

Ānsis Nāsins

Baidāts Nāskars (Semba)

Glabāts Nōmegs (Bartanstabs)

Āniks Nōmegs (Bartanstabs)

Patūlni Kāntila

Lāiks Klaūks

Āniks Pawīrsis (Skallawa)

Wīlks Pannints

Ānsis Pāsings

Lāiks Prēidars

Jōrgs Rāmbits

Jakkels Rassagāuds

Graziks Reggars

Klaūks Rōzins

Glānds Santappins

Gīrdis Skāmants

Glānds Tēmparins (Bartanstabs)

Glabūns Tīnakins

Dīwans Tlākins (Barta)

Pets Tūlnis

Ānsis Tlākis

Williks Tūngs

Barislā Tūnga